Om oss

Jacomedic AS er privateiet norsk aksjeselskap med hovedkontor og lager i Moss. Firmaet ble stiftet av Øivin Ek Jacobsen i 1989, og har således vært en leverandør til det norske helsemarkedet i over 30 år.

Våre hovedsatningsområder er anestesi, intensiv og prehospital medisin. Vi fører også produkter mot operasjonsavdelinger og sterilsentraler.

Innen hvert fagområde har vi verdensledende leverandører som Intersurgical, VBM, Pulmodyne, EBRO, Inovytec, KeySurigcal, Rocialle og flere andre. Flere av disse har fulgt oss siden oppstarten i 1989.

Gjennom årene har vi lansert en rekke innovative produkter som har satt spor etter seg. Vi var først ute med å innføre utstyr til lavflowsanestesien med våre anerkjente «Q-system», Bain-systemet «Viax 2», Jackson Rees Toronto, Downs highflow CPAP, i-gel supraglottiske luftveier, Larynxtuben med mer.

I de senere år har vi blitt markedsledende innen utstyr og kompetanse på autoklavekontroll og validering. Vi holder et høyt nivå innen undervisning på disse felt.

Raske og korrekte leveranser fra vårt lager har høy prioritet. Som oftest går varene ut fra vårt velholdte lager samme dag som ordren kommer inn.

Sammen anstrenger vi oss hver dag for å betjene våre kunder på en hyggelig måte. Ved henvendelse til oss kan du få gode råd om utstyr og alternativer. Dersom vi ikke fører produktet selv, er vi alltid behjelpelige med å opplyse om hvor du kan få tak i det.

Jacomedic er sertifisert i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001 og miljøstandard ISO 14001. Les mer om dette på kvalitet og miljø.

Velkommen til oss!