Betingelser

Våre salgs- og leveringsvilkår

Nedenforstående salgs- og leveringsvilkår gjelder for alle typer leveranser og service fra Jacomedic AS. Avvik gjelder kun etter skriftlig avtale.

Bestillinger
Alle bestillinger bes sendt skriftlig til post@jacomedic.no eller via egne innkjøpsportaler.

Priser
Angitte priser i prislister, tilbud, anbud, ordrebekreftelser og på fakturaer er eksklusive MVA. Prisene er de som gjelder ved fakturering, med unntak av tidsbegrenset avtale eller en ordrebekreftet pris.

Leveranser
For leveranser i Norge gjelder fri leveranse. Ved ordre under NOK 2000,- ekskl. MVA, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på NOK 400,-. Alle avtaleprodukter leveres i henhold til avtale.

Reklamasjoner
Ved skader på produktet skal kjøper reklamere til Jacomedic straks etter mottak.

Transportskader
Er det påført skader på varen eller emballasjen under transport, skal mottageren ved signering av fraktseddel eller følgeseddel umiddelbart rapportere dette til transportøren og samtidig informere Jacomedic om skaden.

Returer
Retur av varer aksepteres kun etter avtale med Jacomedic og innen 30 dager etter faktureringsdato. Følgeseddel eller faktura skal vedlegges returen. Hvis returen ikke skyldes Jacomedic skal avsenderen betale returfrakten samt debiteres en returavgift på 20% av vareverdien, dog ikke mindre enn NOK 500,- ekskl. MVA. Ingen returer aksepteres etter 30 dager.  Spesialbestilte varer etter avtale med Jacomedic kan ikke returneres.  Skyldes returen feilleveranse eller leveranse av defekte varer, dekkes fraktkostnadene av Jacomedic.

Betaling
Betalingsfrist er 20 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.  Etter forfallsdato beregnes morarente ifølge renteloven.